Inte alla har bredband ännu

De senaste årens utbyggnad av bredband i länet har gjort att de flesta upplänningar i dag har tillgång till bredband, men ännu återstår en del. Peter Dahlström, samordnare för bredbandsutbyggnaden i Uppsala län, berättar.