Krav om fackligt stöd till Skälbyskolans lärare

Det väntas bli så mycket som 16 uppsägningar på friskolan Skälbyskolan i Västerås, och nu ställer facket krav på att arbetsmiljön för de som jobbar kvar inte blir för tung, ytterst skulle facket kunna stänga skolan om arbetsbelastningen blir för hård.

Detta enligt Per Dahlberg, regionalt skyddsombud på fackförbundet lärarförbundet i Västerås.

Som vi berättat tidigare är det lärare och förskollärare som säger upp sig i protest mot den nuvarande ägaren Citykyrkan. Per Dahlberg säger att facket nu dels måste hjälpa de lärare som säger upp sig, dels se till att arbetssituationen för de lärare som jobbar kvar inte blir odräglig.

- Det yttersta man kan göra som regionalt skyddsombud det är att man får stänga verksamheten ett par dagar när de (Citykyrkan) måste samla ihop sig för att göra en handlingsplan för hur man ska driva skolan vidare, säger Per Dahlberg, men han hoppas att det inte ska behöva gå så långt.

Sammanlagt 16 lärare och förskollärare planerar alltså att sluta på Skälbyskolan, enligt Per Dahlberg, och facket ska nu ha samtal med dem för att se hur man kan hjälpa till.

Dessutom kommer facket att ställa krav på arbetsgivaren Citykyrkan att se till att arbetsmiljön inte blir hopplös för de som jobbar kvar.

Mycket hänger på hur många elever som kommer att stanna kvar på skolan, många föräldrar har redan tidigare sagt att man kommer att flytta sina barn om Citykyrkan driver skolan vidare. Men om det ändå skulle bli många elever kvar och få lärare kan det bli tungt, tror Per Dahlberg.

- Om de flesta elever blir kvar men med minskad bemanning, då kan man ju inte driva skolan vidare. Men uppsägningstiden är en till tre månader ( ... ) och då är det ju inte akut att stänga skolan just nu. Om det skulle gå så långt kommer det längre fram och då har väl troligen arbetsgivaren hunnit rekrytera ny personal, säger Per Dahlberg.