Nya sätt att rösta i valet

I riksdags- och kommunalvalet nästa år kommer nya sätt att rösta prövas. Väljarna kan tänkas få rösta i bokbussen eller kommunkontoren.
Om det nya förslaget till vallag går igenom försvinner Postens engagemang för förhandsröstningen och kommunerna får ett större ansvar för att organisera valet och ordna lokaler för förhandsröstning. Per-Åke Ekelöf som är vice ordförande för valnämnden på Gotland säger att det nu krävs fantasin att hitta på sätt att rösta som kan öka valdeltagandet på Gotland. Kanske kan kommunen avtala med lantbrevbärarna att ansvara för viss röstmottagning. Valet nästa år väntas komma att kosta kommunen 2,5 miljoner kronor, vilket är omkring en miljon kronor mer än tidigare.