Pappa fick 12 år fängelse

Hovrätten dömde i dag en 46 årige boråsare till 12 års fängelse. Han har under nästan 15 års tid förgripit sig på sin dotter och tre söner.  Mannen dömdes tidigare av Borås tingsrätt till 14 års fängelse.

Han döms bland annat för grov våldtäkt , grov fridskränkning och grovt utnyttjande av underårig. Vissa av brotten har hovrätten ändrat brottsrubricering på pga av att lagarna ändrats under de 15 år som brotten pågått.

Mannen döms också att betala skadestånd på totalt omkring  en miljon kronor till offren. Här höjde hovrätten skadeståndet till 600 000 för dottern som får mest av de av de fyra barnen. Hon fick 530 000 i tingsrätten.

15 års övergrepp

Övergreppen har skett nästan dagligen under 15 års tid, från det att den svårast utnyttjade flickan var tio år gammal. I dag är hon 25 år.

När flickan gick till sin mor och berättade vad som hänt blev hon slagen och alla fyra barnen, tre söner och dottern, har misshandlats ett otal gånger av mannen.

Alla fyra ungdomarna har varit mycket rädda för honom och inte ens vågat prata med varandra sinsemellan om vad de varit utsatta för. Utåt sett har mannen också dolt vad som skett och ingen utomstående tycks ha märkt något.

Tidelag

Men mannen har haft vaginala, anala och orala samlag med flickan. Han har också utnyttjat en av pojkarna sexuellt, tvingat en av pojkarna och flickan till samlag, liksom han tvingat flickan till tidelag med en hund.

Både hovrätten och tidigare tingsrätten menar att barnen är mycket trovärdiga i sina berättelser, deras berättelser bekräftar varandras vittnesmål sinsemellan. Dessutom så har de tre barnen oberoende av varandra berättat för andra personer vilket sedermera lett till polisanmälan om vad som hänt.

Mannen har delvis erkänt och erkännandet har styrkts genom att polisen hittat använda kondomer med DNA från såväl mannen som flickan. Dessutom har en stor mångd nakenbilder på dottern hittats hos mannen.

Hovrättens bedömning

Hovrätten gör marginella ändringar i domen pga av en ändrad bedömning hur man ska se på brottsrubricering beroende på att en del lagar ändrats under tiden brotten pågått. 

Exempelvis har grov våldäkt i något fall blivit grovt sexuellt tvång och rubriceringen av grov fridskränkning har hovrätten inte räknat lika många år bakåt i tiden som tingsrätten gjorde. 

Den sammanlagda fängelsetiden blir dock mycket lång, 12 år. Det högsta staffet som kan dömas ut är högst fyra år över maximistraffet vilket i det här fallet blir 14 år, vilket var vad tingsrätten dömde till. Hovrätten gör en marginellt annan bedömning och lägger till två år till maximistraffet 10 år för det grövsta brotter, grov våldtäkt, vilket innebär 12 år.

Skadestånden sammantaget blir ca en miljon kronor till de fyra barnen. Hovrätten höjer dock dotterns skadestånd från 530 000 till 600 000 kronor. Den yngsta sonens skadeståndfrån sänks från 50 000 till 35 000 kronor.

                                              Pär Sandin
                                                 par.sandin@sr.se