Ny dragning av gasledningen

Bolaget Nord Stream, som vill bygga en naturgasledning i Östersjön, har ändrat dragningen av ledningen söder om Gotland.

Dragningen av den planerade gasledningen har ändrats vid Gotland, Bornholm samt i Tyskland.

Söder om Gotland har sträckningen ändrat med beaktande av Natura 2000-området samt risker som är förknippade med minor och dumpade kemiska vapen samt fartygsrutter.

Vid Bornholm har dragningen ändrats på grund av närheten till dumpade kemiska vapen. Den nya sträckningen går norr och väster om ön.

Det framgår av den mellanrapport om miljökonsekvensbedömningen som skickats för utlåtande till alla Östersjöstater.

Det uppger TT.