Miljönämnd stänger igen för allmänheten

Från och med nästa år slopar miljö- och hälsoskyddskontoret i Halmstad sin jourservice åt allmänheten under lunchtid.

Tanken med jouren var att det skulle gå att besöka kontoret när man har ledigt för att få svar på frågor. Beslutet att dra in den här servicen kunde tas först efter votering på nämndens senaste sammanträde.

Indragningen sker som ett svar på ett uppdrag från kommunstyrelsen att komma in med förslag på hur produktiviteten kan förbättras på miljö- och häsloskyddskontoret. En förbättring som skall innebära en besparing på 50.000 kronor under nästa år.

Nämndens ordförande, folkpartiets Sven Jägervall vill inte riktigt gå med på beskrivningen att man tar bort jourservicen åt allmänheten:

- Kommuninvånarna har inte i tillräcklig grad utnyttjat möjligheten att besöka kontoret, säger han.