Samtalsstöd för kommunanställda i Strömsund

I Strömsunds kommun ska alla 1 600 anställda kunna få professionellt samtalsstöd vid sidan av arbetet. Kommunen satsar 800 000 kronor extra nästa år på olika insatser för att minska sjukfrånvaron.

Via gratis telefonsamtal kan de diskutera arbetsrelaterade eller privata problem utan att behöva informera arbetsgivaren.

Strömsunds kommun har mycket höga sjuktal och satsningen ska minska sjukskrivningarna med 20 procent till år 2010.

(TT)