Risk för uppsägningar vid dörrtillverkare

Dörrtillverkaren Jeld-Wen, tidigare Swedoor, i Åstorp varslar 56 anställda om uppsägning. Ytterligare tio får gå genom pensionsavgångar.

Anledningen till varslen är att företaget har minskade produktionsvolymer på bland annat ytterdörrar.

Enligt klubbordföranden för skogs- och träfacket på fabriken, Hans Emanuelsson, inleds de fackliga förhandlingarna först på måndag men han hoppas att de blir klara under nästa vecka så de anställda slipper gå i ovetskap längre än så. Jeld-Wen har 531 anställda vid anläggningen i Åstorp.