Hyrorna för Vätterhem klara

Nu är det klart hur mycket hyrorna kommer att höjas för Jönköpings läns största kommunala bostadsföretag, Vätterhem i Jönköping med 8 000 lägenheter.

Hyrorna höjs med 2 procent eller motsvarande en hundralapp i månaden för en normaltrea.

Det är något som såväl hyresgästföreningen och Vätterhems vd Kent Sandén tycker är bra.

Det har varit lätta förhandlingar i år och såväl hyresgästföreningen, som bostadsbolaget Vätterhem är nöjda med utfallet.

Orsaken är att bolaget tillsammans med hyresgästerna arbetar målmedvetet för att hålla nere kostnaderna.

För när hyrorna skulle göras upp så kunde hyresgästföreningen konstatera att bostadsbolaget gjort vad den kunnat för att hålla nere hyrorna tillsammans med hyresgästerna. Det handlar om att skapa förutsättningar för de ungefär 15 000 personer som bor hos Vätterhem att påverka sina egna hyror genom att spara på olika kostnader, konstaterar hyresgästföreningens förhandlare Marie-Louise Holmberg:

När det gäller de fortsatta förhandlingarna med andra bostadsbolag i länet, så är det framförallt arbetssättet och inställningen från Vätterhem som hyresgästföreningen efterlyser.

Det handlar om alltså om att arbeta tillsammans med hyresgästerna för att hålla nere kostnaderna.

Hyreshöjningen på två procent förklaras nu helt med beslut som ligger på politikernas bord. Det handlar framförallt om höjda avgifter, konstaterar Marie-Louise Holmberg.