Sjunkande lyssnarsiffror i Skellefteå, oförändrat i Umeå

Antalet lyssnare som knappar in P4 Västerbotten har minskat i Skellefteå under det senaste halvåret. Trots det har P4 Västerbotten 50 procent fler lyssnare i Skellefteå än den största kommersiella kanalen RixFM.

Andelen av skellefteåborna som lyssnat någon gång under en genomsnittlig vardag på P4 Västerbotten var 31,4% vid den senaste mätningen som gjordes tidigare i höst. Det är en minskning med 3,7 procentenheter från förra mätningen som genomfördes i våras.

RixFM hade 20,7 % av publiken i Skellefteå.

I Umeå har publiken inte minskat alls. Däremot är andelen lyssnare som någon gång knappar in P4 Västerbotten betydligt lägre i Umeå. 20,5% av umeåborna lyssnade någon gång under vardagar under mätperioden.

Samtidigt har den största kommersiella radiostationen i Umeå minskat sin andel av publiken under det senaste halvåret med 4,3 procentenheter, från 31,4 % till 26,7% av umeåborna. Ändå har alltså RixFM en större andel av publiken i Umeå än P4 Västerbotten.

Publikmätningarna har gjorts av SIFO.