Förbundet ser över säkerhetsrutiner

Med anledningen av händelsen i Torsby där en 9-årig flicka avled efter att ha träffats av ett vådaskott från ett skidskyttegevär kommer Svenska skidskytteförbundet att agera.

Vi nästa styrelsemöte om några dar ska förbundet diskutera säkerhetsrutinerna med vapen som förvaras i hemmen.

-Det är alldeles förfärligt det som hänt och jag kan inte annat än lida med de inblandade, säger Björn Eriksson som är ordförande i Svenska Skidskytteförbundet.