Allt fler funktionshindrade söker jobb

Högkonjunkturen på den skånska arbetsmarknaden fortsätter. Det visar Länsarbetsnämndens senaste statistik, men samtidigt ökar nu antalet arbetslösa med funktionshinder.

I oktober 2007 var drygt 2 800 skåningar med funktionshinder öppet arbetslösa. Det är en ökning med fem procent på ett år. En viktig anledning till det är att statens besparingar har lett till att färre funktionshindrade förekommer i olika arbetsmarknadspolitiska program och därför blir synliga i arbetslöshetsstatistiken.

– Eftersom det är högkonjunktur så tänker folk att det kan finnas en chans för dem också, säger Patrik Rosén, utredare på länsarbetsnämnden i Skåne,

Fredrik Fischer är frilansjournalist i Lund och helt blind. Han tycker att en del av arbetslöshetsproblemet faktiskt ligger hos de funktionshindrade själva.

– I grund och botten är det bara man själv som ansvarar för hur bra man är och vilka jobb man får. Man måste se till att vara kompetent så att arbetsgivaren kan anställa en oavsett eventuella fördomar om ens funktionshinder, säger Fredrik Fischer, frilansjournalist.