Miljöförhandlingarna om Aitik avslutades

På fredagen avslutades miljödomstolens förhandling om utbyggnaden av Bolidens koppargruva i Aitik utanför Gällivare. Utbyggnaden är en av Sveriges största industrisatsningen där Boliden investerar 5,2 miljarder kronor.

Förhandlingen omfattar de olika villkoren för gruvan och som tidigare råder delade meningar om den ekonomiska säkerheten för efterbehandlingen av gruvområdet. Boliden vill minska den ekonomiska säkerheten med 155 miljoner kronor.

- Förslaget som vi har lämnat är att när säkerheten är färdigställd ska den uppgå till 660 miljoner. Det har vi sagt i våra villkorsförslag, säger Peter Rickardsson, platschef vid Aitikgruvan.

Varför står Boliden så envist fast vid moderbolagsgarantin?

- Vi tycker det är ett viktigt principbeslut för oss, det är därför. Sedan handlar det om mycket pengar. Skulle vi gå på en bankgaranti så tar det investeringsvolym från företaget, säger han.

Naturvårdsverket yrkar på att den ekonomiska säkerheten ska ställas som en bankgaranti och på en högre summa, 815 miljoner kronor för efterbehandling av gruvområdet. Boliden och Naturvårdsverket ser också olika på utformningen av den ekonomiska säkerheten.

Naturvårdsverket ser den stora miljöpåverkan som både gråbergsupplag och sandmagasin kan innebära och står därför fast vid att bolaget ska utge en bankgaranti som säkerhet.

- En bra efterbehandling, som inte ger upphov till surt metallhaltigt lakvatten av både gråberg och anrikningssand är viktig, liksom att det ska finnas en ekonomisk säkerhet för att kunna åtgärda det här i händelse av obestånd för företaget, säger Anne-Marie Fällman vid Naturvårdsverket.

Eftersom byggnationerna för den stora utbyggnaden vid Aitik, som innebär en fördubbling av dagens produktion till 36 miljoner ton per år, redan pågår hoppades företaget på en dom från miljödomstolen före årsskiftet men så blir det inte.

Miljödomstolen kommer att meddela dom den 25 januari 2008 klockan 11.00.

Maritha Mossberg, SR Norrbotten