Aggressiv mygga vid sjön Östen bekräftas

Det är den aggressiva och snabbstickande översvämningsmyggan som håller till kring sjön Östen. Det visar nu forskningsresultat.

- Jag skulle inte vilja bo där själv, säger forskaren Jan Lundström.

Fler mygginvasioner är att vänta i framtiden, berättar Jan Lundström som är myggforskare vid evolutionsbiologiskt centrum i Uppsala , eftersom det i markerna vid sjön finns gott om myggägg.

Ett sätt att bekämpa myggorna skulle vara att förhindra översvämningar, annars återstår bara biologisk bekämpning. - något som Skövde kommun kan vara villiga att betala för.