Mölndal bättre rustat för skyfall i år

Beredskapen för att förebygga översvämningar i Mölndal är bättre i år jämfört med förra året. Det innebär att om man i år skulle drabbas av ett liknande skyfall som man gjorde för ett år sedan, och som ledde till att Mölndalsån svämmade över, så skulle inte följderna blir så ödesdigra.