Bostadsrättsägare tvingas flytta

De som köper sina egna hus av den bostadsrättsförening på Terra Nova som nu läggs ned kommer att bo betydligt billigare än tidigare.

Dem som väljer att köpa sina hus av bostadsrättsföreningen när den likvideras kommer att tjäna på det genom att de då kan göra avdrag på 30 procent av lånekostnaderna.

Juristen Blanka Klurjac som har arbetat med likvidering av bostadsrättsföreningar i snart fyra år tror att fler bostadsföreningar på Gotland kommer följa det här exemplet, när de upptäcker fördelarna.

Den stora nackdelen för den som köper sitt hus är attde blir ansvariga även för utsidan av huset, som till exempel målning och taklagning. särskilt jobbigt blir det för den som är gammal.

Men enligt Jens Werkander som är ordförande i bostadsrättsföreningen måste den som vill bo kvar i sitt hus köpa det av föreningen som läggs ned.

Det vanliga är att bostadsrättsföreningar som tagit stora lån på 1990-talet och har en dåliga lån går in i en sådan här process och Blanka Kruljac tror att de kommer fler.

Se även: