Belönas med 60 000 för demokratiutbyte

Elevrådsstyrelserna i Karlskrona kommun tilldelas höstens Olof Palmestipendium på 60 000 kronor.

De får stipendiet för fördjupningen av demokratiutbytet mellan gymnasieungdomar i Karlskrona och Pretoria i Sydafrika.

Det ungdomarna bland annat har diskuterat är integrations- och segregationsfrågor, demokrati och jämställdhet.