Skötseln av idrottsanläggningar kostar för mycket

Bergslagens kommunalteknik som har hand om idrottsanläggningarna runt om i Lindesbergs kommun kostar för mycket, det tycker Bo Jönsson, centerpartist och ordförande i Kultur och fritidsnämnden.

Det finns misstankar om att kommunen betalar för vaktmästartimmar som kanske inte behövs för att klara skötseln av kommunens idrottsanläggningar.
Enligt Bo Jönsson så har de också nåtts av uppgifter om vaktmästare som åker gräsklippare mellan olika orter i kommunen.