1 500 nya jobb i oktober

Arbetsmarknadsläget ser fortsatt ljust ut, enligt Länsarbetsnämndens senaste rapport. Arbetslösheten sjunker och antalet nyanmälda platser till länets arbetsförmedlingar är hög, drygt 1 500 jobb i oktober.

Örebro län har högre arbetslöshet än riket i sin helhet. De senaste månadssiffrorna visar att den öppna arbetslösheten i länet är 3,4 procent, medan riket ligger nästan en procentenhet lägre.