BEO överklagar tingsrättsdom

Barn- och elevombudet (BEO) Lars Arrhenius överklagar en tingsrättsdom som han tycker gav för lågt skadestånd till en elev som angreps av sin lärare.

Uppsala tingsrätt gick emot Arrhenius i dennes första rättsfall enligt en ny lag som ska skydda elever mot kränkningar i skolan. Målet gällde en då 13-årig pojke som angreps av sin slöjdlärare under en lektion på Grundsstensskolan i Uppsala kommun för drygt ett år sedan.

Det stökades i klassrummet och den vikarierande läraren var trött. Pojken lekte med en spånsug när läraren tappade fattningen och tog tag om pojkens nacke och körde med spånsugen mot dennes ansikte och mun.

Uppsala kommun och BEO är överens om händelseförloppet, men var i rätten oense om hur stort skadestånd eleven skulle få. Arrhenius krävde 25 000 kronor. Kommunen ville inte betala mer än 5 000, eftersom skadeståndet hade stannat där om pojken i stället hade drivit ett brottmål för ofredande.

Kommunen lutade sig mot Brottsoffermyndighetens praxis för sådana brottmål, och den linjen gick tingsrätten på.

Det tycker Arrhenius är fel. Rätten har ”bundit upp sig” vid en brottsrubricering, och har inte tagit hänsyn till den nya lagen. Han anser att högre ersättningsnivåer krävs om lagen ska ”leda till ett effektivt skydd för barn och elever”, skriver Arrhenius i överklagan till Svea hovrätt.