Saneringen av Eka-området blir 34 miljoner dyrare

Saneringen vid det gamla Eka-området i Bengtsfors blir 34 miljoner kronor dyrare.

Det är det rena kvicksilvret som är orsaken. Saneringsarbetare fann fri kvicksilver i jorden i oktober.

Det rena kvicksilvret ska tillsammans med omkringliggande jord kommer att samlas upp i täta behållare.

Saneringsbolaget Sakab ska behandla jorden och ta hand om det fria kvicksilvret.