Penilla Gunther (kd): - Per Freiholtz-fallet en rättsskandal

Fallet med särskoleeleven Per Freiholtz, som nekats inackorderingsbidrag för att bo på Nuntorps gymnasieskola, har blivit en rättsskandal för Trollhättans stad. Det menar Penilla Gunther, ordförande för Kristdemokraterna i Trollhättan efter att länsrätten igår fick avbryta förhandlingarna efter att det kommit fram att kommunen gjort fler fel än man tidigare trott.

Penilla Gunther ifrågasätter hur andra medborgare ska kunna lita på att andra ärenden inom LSS eller socialtjänstlagen hanteras korrekt.