Ännu ett negativt besked för Adel

Den avvisnings hotade Hoforsbon Enayatullah Adel har fått ännu ett negativt besked. Migrationsdomstolen i Stockholm har beslutat att avslå överklagandet av Migrationsverkets beslut - där Adel inte beviljades något nytt uppehållstillstånd.

Domstolen motiverar beslutet med att Migrationsverket redan har prövat om Adel ska få stanna i Sverige och att det inte har kommit fram några nya skäl som inte är prövade tidigare.

Det är andra gången Adel har och överklagat Migrationsverkets beslut till Migrationsdomstolen.