Skolhälsovården tvekar inför drogtester

Drogtester i skolan är effektivt i det förebyggande arbetet mot droger. Det visar undersökningar som har gjorts av skolöverläkaren i Helsingborg, Nils Lundin. På fredagen diskuterades resultaten vid ett drogförebyggande seminarium i Gävle.

Enligt Nils Lundin kan drogtester i skolan fungera som en effektiv metod att hålla unga borta från droger.
I Helsingborg utförs två olika typer av drogtester - dels riktade om man misstänker någon särskild person - dels slumpmässiga på vissa utbildningar med farliga arbetsmoment - tex bygg och fordsonprogrammet. Båda testerna är frivilliga.
Även i Gävleborg finns det en diskussion om drogtester ska införas eller ej. I Gävle har frågan drivits politiskt av Sverigedemokraterna - medan skolöverläkaren däremot är emot en sådan utveckling.
I Helsingborg är det skolsköterskorna som sköter den övervakade provtagningen - än så länge handlar det om urinprov. Men skolsköterskan Lena Roos Englund i Gävle är liksom flera av hennes kollegor tveksam till om det verkligen ska vara deras roll, trots att hon i grunden har en positiv inställning till drogtester i skolan.