Segregationen i skolan riskerar öka

Det finns risk för att Gävle kommun inte uppfyller sin integrationsplan om barn- och ungdomsnämnden gör verklighet av förslaget att lägga ner Nynässkolan i Gävle. En nedläggning skulle öka segregationen, hävdar lärare och föräldrar. 

Nedläggning av en centralt belägen skola diskuteras just nu som ett sätt att anpassa skolorganisationen till det krympande elevunderlaget i Gävle.
Flera lärare och föräldrar till de invandrarelever som går på Nynässkolan hävdar dock att eleverna med invandrarbakgrund därmed sannolikt hamnar på Stenebergsskolan, som redan har en stor andel elever med invandrarbakgrund.
Francia villa Guevara som har sin son på Nynässkolan motsätter sig dock en sådan utveckling:
- Vi vill inte bli segregerade. Så känner vi oss redan och det är synd att det är politiker och barn- och ungdomsnämnden som segregerar oss, säger hon.

Barn- och ungdomsnämndens ordförande Jens Leidermark medger att förslaget att lägga ner Nynässkolan kan leda till en skolstruktur som skiljer barn med invandrarbakgrund från andra barn.
- För Stenebergsskolans del finns det en viss risk, säger han.