Kräftpesten sprider sig norrut

Kräftpesten sprider sig. Antalet vattendrag som klassas som smittade ökar stort. De senaste tio åren har cirka 40 sjöar och åar varit smittade varje år. I år är siffran 400 och kräftpesten har nu nått längre norrut än tidigare. Det visar den kartläggning som Fiskeriverket nu har sammanställt.

För första gången sätter fiskerikonsulent Anders Rydeborg på länsstyrelsen i Västernorrlands län upp varningsskyltar i sina trakter.

– Ja, det är ett kräftpestanslag. Det är kräftpestsmittat område här har vi förklarat. Det är hela Indalsälvens huvudfåra inom Västernorrlands län samt biflöden upp till första vandringshindret. Det här är första gången det har hänt i det här länet.

Försiktighet i vatten med flodkräftor
Kräftpesten finns nu ända uppe i Västernorrland och Jämtland. Förra året klassades 38 vattendrag i landet som kräftpestsmittade. I år är de så många som 400. Lennart Edsman är forskare på Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium.

– Anledningen till, att det blir så här många vatten, det är att det är helt nya ställen i landet, där det fortfarande finns flodkräftor kvar, som kan hotas av det här och därför har man en större försiktighet.

– Man tar till försiktighetsprincipen och pestförklarar större områden för att se till, att man inte sprider pesten vidare. Vi är nu i Norrland och västra delen av Svealand där man fortfarande har flodkräftor kvar, så därför är det mycket allvarligare.

Pesten sprids genom fiskeredskap
Kräftpest sprids i vattnet med mikroskopiska sporer. Smittan sprids av den amerikanska signalkräftan, som inplanterades i Sverige för 100 år sedan.

Signalkräftan bär på smittan, men är själv tålig mot själva sjukdomen. Det är den svenska flodkräftan, som drabbas och dör ut. Problemet är, att smittan kan föras vidare mellan vattendragen väldigt lätt, via båtar och fiskeredskap som inte torkat ordentligt, men framförallt genom att folk planterar ut kräftor på egen hand.

Signalkräftor i norr saboterar
– Spring inte runt med hinkar med signalkräftor. Om man gör det längre norrut, så är det dubbelt dumt, därför att utsikten att det ska bli ett bra fiske däruppe är mycket, mycket, mycket liten. Det enda man gör, är att man förstör och saboterar, säger Lennart Edman

Vad tror du om framtiden för kräftfisket i landet?

– Förhoppningen är, att man kan stoppa det läge som är nu. Vi har signalkräftor i södra delen av Sverige. De är utsatta där, de ger fiske där, det fungerar bra där.

– Ju längre norrut du kommer, desto sämre fungerar det. Kan vi bara se till, att man inte flyttar upp signalkräftor och är försiktig med redskap och så uppe i de norra delarna av landet, då kommer vi att ha kvar flodkräftfisket där, och det fungerar väldigt bra och på många ställen ger det ett väldigt fint fiske, säger Lennart Edman, fiskeriverket.

Peter Öberg, Umeå
peter.oberg@sr.se