Vissa tandkrämer kan ge slipskador

På den pågående tandläkarstämman i Göteborg har tandkräm varit uppe till debatt. Riskerna med så kallade whitening tandkrämer gör att man inte bör använda dem mer än en gång i veckan om man vill undvika slipskador, enligt experterna.

Men så står det inte på förpackningarna, när Ekot letar i tandkrämshyllan.

– Här i tandkrämshyllan står det ”gentle whitening”, sedan har vi ”dental whitening” och här finns det en som heter ”white system”, med stora bokstäver på den lilla tuben så står det ”whitening”.

Det är ju tandkräm som man tror då skulle göra dina tänder vitare men som egentligen bara kan ta bort kaffefläckar och vinfläckar.

Eftersom whitening tandkrämerna innehåller extra mycket slipmedel, är dom effektiva mot just fläckar och beläggningar utanpå tänderna.

Hårdhänt borstning ger skador 
Tandvävnadens egen färg ändras inte, hur mycket man än borstar med whitening-kräm. Istället kan man få slipskador, säger professor Dowen Birkhed vid Tandläkarhögskolan i Göteborg:

-Ja, om man använder det väldigt mycket, många gånger om dagen och borstar tänderna väldigt hårt så innebär det en risk. För de innehållet dels ofta andra slipmedel, lite mera slipande och ofta ganska hög andel slipmedel och det gör att om man är för hårdhänt med tandkrämen och med borsten så blir det skador.

Martina Sandström i Växjö har provat Whitening tandkräm.

- Jag har gjort det, men nu köper pappa billigare tandkrämer.

Hjälpte det någon gång när du använde det?

- Nej, man fick ju en sådan här liten sticka där man kunde se färgskala och så men jag tyckte inte att det märktes någonting.

Hur ser du på det då?

- Det är inte det de sänder ut och så på reklamen, de säger inte att det bara tar bort fläckar. Dom säger att man får vita, fina tänder, så det tycker jag är fel då.

”Kan inte ändra tandens färg”
Det finns ett 70 tal tandkrämer på den svenska marknaden och 15 av dem kallas Whitening och innehåller extra mycket slipmedel. Ingen av dem deklarerar att de innehåller blekmedel, eftersom det är förbjudet i Sverige, men enligt reklamen kan de alltså göra tänderna vitare.

-Det här är helt fel säger Dowen Birkhed. Det enda tandkräm med extra slipmedel kan är att ta bort beläggningar och fläckar utanpå tanden, de kan inte förändra tandens ursprungliga färg.

Lars Peter Hielle
lars-peter.hielle@sr.se
Anna Larsson
anna.larsson@sr.se