Amning minskar risk för bröstcancer

Kvinnor som ammat sina barn löper minskad risk att senare i livet drabbas av bröstcancer. Den slutsatsen drar en internationell expertpanel i en ny rapport som tagits fram på uppdrag av den brittiska Världscancerforskningsfonden, skriver Upsala Nya Tidning.

I rapporten sägs att det finns övertygande bevis för att amning skyddar modern mot bröstcancer i alla åldrar och att det även finns begränsade bevis för att amning skyddar modern mot äggstockscancer.

Enligt expertgruppen är det troligt att amningen också kan bidra till att minska risken för barnet att senare i livet insjukna i cancer.

I likhet med Världshälsoorganisationen rekommenderar expertpanelen att barnen ammas helt upp till sex månaders ålder och att amningen därefter fortsätter samtidigt som barnen också får pröva annan mat.