Olofsson vill skattebefria småtjänster

Näringsminister Maud Olofsson anser att den senaste tidens uppmärksammade affärer, där bland andra politiker har anlitat svart arbetskraft, beror på att skattetrycket är för högt.

Maud Olofsson vill göra om skattelagstiftningen, så att det blir lättare att köpa tjänster utan att betala skatt. Annars kommer folk inte att vilja följa reglerna, anser Olofsson:

– Vi skulle inte ha den synen på svart arbete, om vi hade ett skattesystem, som kändes legitimt.

– Har man ett för högt skattetryck, så att du måste ha väldigt höga inkomster för att kunna reparera altan, göra utlandsresor eller vad det nu är för någonting, så tycker ju svenska folket uppenbarligen, att då får man fixa de här pengarna på något annat sätt och det är en signal till oss politiker att fundera över hur skattesystemet ser ut.

Hittills har regeringsrepresentanter varit försiktiga med att peka ut skattesystemet, som orsak till att den ena efter den andra företrädaren har ertappats med att köpa svarta tjänster. Det är politiskt riskabelt, eftersom det kan låta som en ursäkt.

Maud Olofsson tar alltså den risken och föreslår också att skattelagstiftningen mildras.I dag ska den, som köper en tjänst för mer än 1 000 kronor lämna in kontrolluppgift till skattemyndigheten, för tjänster över 10 000 kronor ska arbetsgivaravgift betalas. Det är exempel på regler, som Maud Olofsson vill se över.

– Man behöver fundera över, om man ska höja de beloppsgränserna. Jag tycker att vi behöver se över åldersgränserna för till exempel barnflickor, som gör saker och ting och som sköter barn.

– Ska det vara skattepliktig inkomst hur långt ner i åldrarna som helst? Jag har noterat att skatteverket till exempel har resonerat om en 16-årsgräns och det är samma sak, som det här med att gå mot röd gubbe. Det tog vi bort straffsatsen på, därför att ingen upplevde det som, att man skulle straffas för det.

Tomas Ramberg
tomas.ramberg@sr.se