Kritik mot primärvårdsutredning

Kraftig kritik riktas mot den pågående utredningen om primärvården i Sörmland. Thorne Wallman, familjeläkare som deltar i utredningen, menar att den borde skrotas.
Som SR Sörmland har berättat tidigare har landstinget sörmland beslutat att damma av husläkarsystemet. Men Thorne Wallman är kritisk till de nya förslagen och menar att det innebär sämre valfrihet. - Man försöker knyta upp den enskilde läkaren i ett helt ''vårdkit'' och det gagnar inte de enskilda patienterna, säger han. När den enskilde vårdtagaren valt sin husläkare är risken stor att den får till exempel sköterskor och sjukgymnaster på köpet och att byta kan bli problematiskt, menar Thorne Wallman. Landstinget Sörmland hämtar många av idéerna i utredningen från Landstinget Västmanland, som enligt Thorne Wallman är en administrativ koloss, en modell som han inte önskar den sörmländska primärvården. Han tycker istället att man ska bryta ned vårdcentralerna till små enheter som arbetar tätt i nätverk, enligt dansk modell. Genom att erbjuda allmänläkare att etablera sig i länet och sluta attraktiva vårdavtal skapar man dessutom en mångfald av aktörer som svarar mot människors olika behov, säger Thorne Wallman. Trots att han själv är med i projektgruppen som utreder framtidens primärvård i Sörmland tycker han att man borde lägga ner utredningen och istället koncentera sig på att att lösa den stora bristen på allmäläkare. - Den dag vi kan få fram allmänläkare i sörmland, ha en rekryteringstrategi, när det finns en god arbetsmiljö för de läkare som arbetar och kommer till, kommer också organisationen och formen att lösa sig, säger Thorne Wallman.