Ny skola på Tomtebo

Umeå kommun ska bygga en ny skola på Tomtebo och bygga om Kolbäcksskolan. Det beslutad majoriteten i i för- och grundskolenämndens arbetsutskott igår.

På grund av ökade byggkostnader kommer byggena att bli 80 miljoner kronor dyrare.