10 flyktingbarn till Flen

Flens kommun har nu beslutat att ta emot 10 flyktingbarn. Kommunstyrelsen ger nu tjänstemännen i uppdrag att teckna avtal med migrationsverket.

Tidigare har kommunens tjänstemän föreslagit att man ska ta emot 25 av de barn som kommer ensamma till Sverige men nu har man alltså beslutat att ta emot tio stycken.

Kommunstyrelsen ger nu tjänstemännen i uppdrag att teckna avtal med migrationsverket.

Uppgifter från Migrationsverket visar att det förra året kom över 800 ensamma barn som sökte asyl i Sverige på grund av väpnade konflikter, fattigdom eller förföljelser i världen.