Dyrast avgifter för ungdomar i Vaxholm

Det är stora skillnader mellan olika kommuner i länet när det gäller avgifter för ungdomar, enligt en undersökning som Dagens Nyheter har gjort.

Tidningen har jämfört kostnader för fritids, kulturskola och skolluncher.

Dyrast är det i Vaxholm, där en familj med två barn som båda spelar instrument, betalar nästan 20 000 kronor om året i avgifter. I Nynäshamn klarar sig en liknande familj med kostnader på drygt 3 000 kronor om året, enligt Dagens Nyheter.

Bara tre kommuner i länet tar ut avgift för skolluncher i gymnasiet, nämligen Vaxholm, Täby och Österåker, enligt kartläggningen.