Ständiga underskott i Hällefors kritiseras

Politikerna i Hällefors får kritik från kommunens revisorer. I år beräknas Hällefors kommun gå back 1,8 miljoner kronor. Och det är inte bra, säger Hans Eriksson, som är ordförande för kommunrevisorerna.

Hans Eriksson säger att nämnderna har haft underskott och flera år i rad och det känns inte bra, säger Hans Eriksson.
Enligt delårsrapporten kommer Hällefors kommun gå med ett underskott på över sju miljoner kronor i år. När de har räknat bort kostnader för avgångsvederlag och annat som hänger samman med att minska personal och lokaler, så återstår ändå ett underskott på 1,8 miljoner kronor.
Socialdemokratiska kommunalrådet Pentti Supponen förstår revisorernas kritik.
Egentligen är det säjlvklart eftersom prognosen visar på ett minus på 1,8 miljoner och det är inget idealläge, säger Pentti Supponen.