Skövde Slakteri hotas av böter för förorenat kött

Privatägda Skövde Slakteri hotas av stora böter om företaget inte förbättrar hygien i samband med slakt.
Det är Statens Livsmedelsverk som har gett vitesföreläggande på 150 000 kronor vardera till flera av landets slakterier.

Livsmedelsverket har kontrollerat ett stort antal slaktkroppar på landets slakterier.

I samband med kontrollerna har verkets inspektörer hittat sjukdomsframkallande bakterier, så kallade fekala föroreningar, som kommer från nötkött som smutsats ner av avföring från kon.

Föreläggandet gäller slakterier i Dalsjöfors, Skövde, Delsbo och Ullånger, samt flera av Scans anläggningar.

Det uppger Sveriges Television.