Elever vandrar mellan skolor

Man möblerar om i flera skolor i Luleå. En anledning är att man måste förtäta då barnkullarna blir mindre fram till 2010. En annan anledning är att elever rör sig från kommunala skolor till friskolor och tillbaka till kommunala skolor. I höst har ett 40-tal elever gått tillbaka från friskolor till Luleå kommuns skolor.

Utvecklingen med att allt fler elever flyttar mellan olika skolor oroas Luleås skolchef Sture Bryggman.

- På andra håll har man fått en situation som är ett negativt scenario. Vi är ju skyldiga inom den kommunala skolan att ta emot elever som hoppar av friskolor. Vi måste ta eleven nästa dag, säger Bryggman.

Han menar att det blir ohanterligt för den mottagande skolan om denna ”skolvandring” ökar i och med att fler friskolor etableras.

I höst är det ett 40-tal elever som har gått tillbaka till kommunala skolan från de friskolor som finns i Luleå.

I vissa städer med många friskolor i Sverige, vandrar cirka tio procent av eleverna konstant mellan olika skolformer i dag.

Inger Marklund, SR Norrbotten