Fängelse för skattebrott

Hovrätten fastställer tingsrättens dom för en man i Markaryd som dömts för grovt skattebrott. Mannen är dömd till åtta månaders fängelse för att han  i egenskap av styrelseledamot för ett företag i Helsingborg lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket.