Fler kollas inom skolan

Från och med den 1 april nästa år måste alla vuxna som arbetar inom barnomsorg och skola visa upp ett utdrag ur brottsregistret. Det föreslår regeringen och även socialstyrelsen utreder nu frågan.
Det kan vara de som städar i skolan, lärarstudenter som ska ut på praktik, eller någon som hyrts in från ett bemanningsföretag. 

- Jag tycker att det är bra att man inte ska ha gjort några grova grejer. Fast i Sverige kan man hamna i brottsregistret lätt och då kan vi gå miste om massa bra lärare som ville skulle behöva ute i skolorna, säger Caroline Milton som studerar till lärare på Växjö universitet.

Fler än tidigare
Sedan några år tillbaka måste de som anställs inom skolan, förskolan och skolbarnomsorgen visa upp papper på att de inte är dömda för grova våldsbrott, sexualbrott eller barnpornografibrott.

Men det förslag som regeringen lagt fram innebär att inte bara de anställda, utan alla som arbetar inom skola och barnomsorg, ska vara tvungna att visa utdrag ur belastningsregistret.

De enda som ska slippa undan är personliga assistenter, skolskutschaufförer och dagbarnvårdares familjemedlemmar.

Olika åsikter
Det pågår just nu två parallella utredningar om det här, dels en statlig utredning, dels en som görs av socialstyrelsen. 
Det finns olika åsikter om de nya reglerna, medan en del anser att reglerna borde gälla ännu fler yrkesgrupper, till exempel inom sjukvården. Andra anser att det är kränkande och att den som sonat sitt brott inte ska vara dömd för alltid.

- Man kan ju haft en tuff bakgrund och vila ändra sig nu och då kan man inte läsa till lärare i så fall om man inte får göra praktik, vilket man måste ha eftersom att det ingår i programmet, säger lärarstudenten Caroline Milton studerar till lärare på Växjö universitet.

Therese Gabrielsson
therese.gabrielsson@sr.se