Milko betalar mer för mjölken

Milko höjer nu ersättningen till mjölkbönderna för tredje gången i höst. Den här gången uppgår höjningen till 20 öre per kilo mjölk och gäller från årsskiftet. Tillsammans med tidigare höjningar blir då ersättningen 3,59 per kilo mjölk. Den totala höjningen från i priset i början på hösten är då 75 öre.

– Då exportmarknaden håller en fortsatt hög nivå, måste mjölkråvaran säkras genom att betala mjölkleverantörerna ett högt pris och skicka ut signaler om att branschen nu är inne i en aldrig tidigare skådad uppgång, skriver Milko i ett pressmeddelande.
Sedan i somras har det varit brist på smör och mjölkpulver i Europa. Då mjölken används allt mer till pulvertillverkning, går det ut över tillverkningen av färskvaror, som mjölk, yoghurt och grädde. Det leder till brist på dessa varor och därmed också höjda priser i dagligvarubutikerna. Den utvecklingen har främst märkts i Tyskland och Frankrike, men också i Sverige.