Fler inom skolan ska kontrolleras

Alla vuxna som arbetar inom barnomsorg och skola måste från 1 april nästa år visa upp ett utdrag ur brottsregistret. Det föreslår regeringen. Frågan utreds också av socialstyrelsen. (SR Kronoberg)