Tågstopp för kust till kust-banan.

All tågtrafik som passerar Alvesta stod still under två timmar på lördagsförmiddagen.

Det var ett ställverk som var trasigt och inga tåg kunde passera Alvesta, vare sig på södra stambanan eller på kust till kust-banan.

Strax före halv tolv var trafiken på södra stambanan igång igen, men Banverket visste inte när kust till kust-banan kunde vara igång och tågtrafiken mellan Värnamo och Växjö ersattes med buss.