Söderledsbygget dyrare än beräknat

Det saknas tio miljoner kronor för att slutföra den stora ombyggnaden av Söderleden i Norrköping.

Vägprojektet finansieras av både Vägverket och Norrköpings kommun, och Vägverket har redan beslutat att tillföra fem miljoner kronor.

Tekniska nämnden föreslår att Norrköpings kommun kan omdisponera pengar, bland annat från andra vägbyggen, för att kunna tillföra de fem miljoner som då saknas.

Kommunfullmäktige ska ta ställning till förslaget den 19 november.