Regionchefen vill ha upp alla papper på bordet

Larmet om att Elviskonserterna lett till miljonförluster för arrangören Studieförbundet Vuxenskolan väcker nu oro på regionsnivå.

Som vi berättat tidigare visar en intern revisionsrapport att det saknas över 2,3 miljoner kronor för studieförbundets avdelning i Jönköping och att det främst beror på Elviskonserterna som anordnades i Jönköping tidigare i år. Dessutom finns det en rad brister i redovisningen.

Och nu väntar en ordentlig genomgång.
Dhan Åstrand är regionchef för Studieförbundet Vuxenskolan i Jököpings län:
– Nu måste alla papper upp på bordet.

Han tror däremot inte att verksamheten i Vätteravdelningen är hotad, något som revisorn skriver i sin rapport.
– Nej, ekonomin är stabil, men det är ju klart - det är inte bra, det här.