Brasiliansk olja kan rita om världskarta

Det statliga brasilianska oljebolaget Petrobras har meddelat att man i havet, i det så kallade Tupifältet, utanför Rio de Janeiro har upptäckt stora oljefyndigheter. Det kan på lite sikt förvandla Brasilien till en av världens stora oljeexportörer och ge Brasilien en ny roll på den världspolitiska kartan.

Petrobras aktier steg med 26 procent på New York-börsen när upptäckten offentliggjordes. Men det var ingen plötslig upptäckt.

Petrobras har borrat i området i åratal och det var först efter noggranna analyser som man beslutade att offentliggöra sin upptäckt.

100 000 fat dagligen
Enligt kalkylerna så rymmer Tupi-fältet minst åtta miljarder fat olja, vilket motsvarar drygt 40 procent av alla Brasiliens kända oljereserver.

När produktionen är igång borde Tupi-fältet kunna producera 100 000 fat per dag. Det skulle göra att Brasilien flyttar upp i den stora ligan av oljeproducenter strax efter Venezuela, men före Nigeria.

Men än återstår mycket. Oljan finns på 7 000 meters djup, inte bara under vatten, utan under stora lager av sand och salt. Det kommer att krävas stora investeringar innan någon produktion kan komma igång.

Ny karta
Men Petrobras är ett solitt företag med stora ekonomiska reserver och det är dessutom teknologiskt världsledande när det gäller utvinning på stora havsdjup.

Och, menar många, när produktionen på Tupi-fältet väl är igång, så kan det också påverka den politiska kartan i Latinamerika. Fram för allt som en motvikt till den dominerande roll som Venezuelas Hugo Chavez är på väg att erövra.

Lars Palmgren, Santiago
lars.palmgren@sr.se