Nya villavagnar får stå kvar på Snäck

Det var rätt av kommunen att ge tillfälligt byggnadslov för 40 villavagnar och tolv uthyrningsstugor vid Snäcks Camping i Visby, det anser länsrätten.

I mars 2006 fick ägarna till Snäcks Camping tillfälligt byggnadslov för villavagnarna och uthyrningsstugorna. Byggnadslovet skulle ses som en tillfällig åtgärd eftersom villavagnarna och stugorna inte placerats där permanent.

Men en granne överklagade till länsstyrelsen som ansåg att med hänsyn till att husen försetts både med vatten, el, verandor och asfalterade tillfartsvägar, så var det inte frågan om nån tillfällig åtgärd.

Länsrätten anser att eftersom villavagnarna har hjul och uthyrningsstugorna står på plintar är de lätta att flytta och därför var det rätt av byggnadsnämnden att ge tillfälligt byggnadslov.

Det innebär att Snäcks camping återigen har ett giltigt bygglov för de senaste villavagnarna och uthyrningsstugorna. Men sista ordet är inte sagt ännu, eftersom länsrättens beslut kan överklagas.