Inte råd med ambulansflyg

Eftersom ingen vill betala för ambulansflyg till Estland tvingas en svårt skadad estländare ligga kvar på Universitetssjukhuset. Mannen som arbetat med skogsröjning, skadade sig i en trafikolycka.  Det skriver Västerbottens-Kuriren.

Olyckan inträffade på fritiden, och mannen hade bara en olycksförsäkring som täcker arbetsskador. Därför har han inte råd att betala för ambulansflyg.

Nu har det företag som mannen arbetat åt lovat betala hemresan, men först när han blir frisk nog att ta reguljärflyget.

Olle Svensson överläkare på ortopedkliniken säger till VK att det inte är ovanligt att utländska medborgare som skadat sig när de arbetar i Sverige saknar ett fullgott försäkringsskydd.