Gudtjänster på engelska

Regelbundna gudstjänster på engelska kommer för första gången bli verklighet i stiftet. 
Under lördagen håller Timrå församling sin första gudstjänst på engelska i möteslokalen ”In between”.
Tanken är att ge asylsökande och invandrare som inte behärskar svenska språket möjlighet att gå i kyrkan.

Jan-Olof Sundin blivande diakon i Timrå församling berättar att församlingens präster kommer turas om att leda gudstjänsten på engelska men i övrigt blir den rätt lik en svensk gudstjänst.

En gudstjänst erbjuder ett alternativ till att bara fortsätta sova, menar Paul Sitne Kipsang som uppskattar möjligheten att få prata engelska och samtidigt bli stärkt i anden