Färre skolor i Hällefors

Barnkullarna krymper i Hällefors och det finns för många platser inom äldreomsorgen. Det konstaterar socialdemokratiska kommunalrådet Pentti Supponen. Även 2008 blir det nedskärningar i Hällefors, och det kommer invånarna att märka.

Det kommer bli färre skolor och färre klasser, men det är en process på flera år, säger Supponen.
Samma sak gäller äldreomsorgen där två platser kommer stängas i Grythyttan och en öppnas i Hällefors.
I år räknar Hällefors kommun med ett underskott på 1,8 miljoner kronor.
Nästa år räknar kommunen med två miljoner plus, pengar som läggs till den så kallade reserven. Men det är egentligen för lite, säger Pentti Supponen, som är orolig över ekonomin.
Det borde vara mellan sju och tio miljoner, säger han.