Övning ska öka krisberedskap

Borås ska nu vara bättre rustat för att klara oväntade kriser. För på lördagen har det varit en stor övning med den frivilliga resursgruppen, som består av särskilt övade medlemmar i de civilförsvarsföreningar som finns i kommunen.

Scenariot för övningen var storm, strömavbrott, brand och evakuering av ett äldreboende.