Uppsalaslakteri riskerar vite

Scans slakteri i Uppsala är ett av flera slakterier som livsmedelsverket nu hotar med vite på vardera 150 000 kronor. Skälet är att avföring hittats på djurkroppar på slakterierna, något som i värsta fall kan leda till matförgiftning. Margareta Thorgren, informationschef på Scan, säger att det inte fanns risk för att förorenat kött skulle nå till konsumenterna eftersom det görs tre olika inspektioner av köttet.